Prenem posició

Prenem posició com a comunitat de cultura radical per contribuir a articular la nova cultura que volem per a la nova societat que necessitem.