KULT, comunitat de cultura radical

TINTAMOTORA és una associació cultural sense ànim de lucre que, des del pensament crític, ofereix un catàleg d´obres conscients de la seva vàlua, amb el propòsit de desfer estereotips i donar una visió del món lluny del pensament únic, tot cercant nous paradigmes societaris per a la “Bona Vida”.