KULT, comunitat de cultura radical

Feminisme, jove i en català. L’actualitat, amb perspectiva de gènere, i en tots els formats: ràdio, web, televisió i xarxes.