KULT, comunitat de cultura radical

La història d’Ediciones Akal comença el 1972, i des dels primers moments va quedar clar el seu compromís amb la qualitat i el rigor dels llibres publicats, buscant textos que, al marge de modes passatgeres, constituïssin un fons sòlid i coherent de llarg abast, encara que alguns dels autors no gaudissin en aquells moments del vist-i-plau de l’establishment cultural. Actualment, la programació d’Ediciones Akal s’articula entorn a tres línies fonamentals: el llibre universitari, l’alta divulgació i una completa línia d’ensenyament.

Avantatges per a KULT: descomptes per a la compra de llibres d’Akal.