KULT, comunitat de cultura radical

La Llibreria catalana més septentrional del país, i la llibreria més antiga i encara activa de la vila de Perpinyà.