KULT, comunitat de cultura radical

Les persones que emprenem aquest projecte ens hem anat trobant en la militància social, sindical i/o política des de fa temps, molt en alguns casos. L’informatiu local que pensem hauria de ser una eina de comunicació i informació de i sobre la pròpia experiència associativa i organitzativa, de periodisme crític, d’investigació i de dades sobre el conjunt de la realitat; un espai documentat per a l’opinió i el debat.

Avantatges per a KULT: intercanvi de continguts com a mitjà col·laborador de KULT.