KULT, comunitat de cultura radical

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) treballem per garantir l’accés universal als serveis bàsics des d’una visió feminista i compromesa amb la justícia global i ambiental.

Les persones associades, el voluntariat i l’equip contractat sumem esforços per generar canvis i eliminar les causes estructurals de la pobresa i les desigualtats. Garantir serveis bàsics, participació, democràcia i canvi social són els objectius de la nostra feina. Els reptes assolits al llarg d’aquests 30 anys de feina i la il·lusió i l’inconformisme són el motor que ens empeny endavant.

Avantatges per a KULT: Quota de només 50 euros durant el primer any