KULT, comunitat de cultura radical

Les Biblioteques de Barcelona, conjuntament amb altres equipaments de proximitat, són agents clau de desplegament de les polítiques culturals i educatives als barris de Barcelona, en tant que faciliten a la ciutadania l’accés als recursos i programes culturals, i esdevenen alhora motors relacionals d’inclusió i acció comunitària al territori. Treballem seguint quatre eixos fonamentals: l’impuls de la cultura i l’educació; la promoció de la lectura; el foment de la cohesió social, i la gestió del coneixement i la innovació. I ho fem mitjançant la col•lecció i la programació, connectada amb altres agents culturals, socials i educatius del territori.