KULT, comunitat de cultura radical

Som una cooperativa de l’Economia Solidària dedicada a la dinamització cultural i
la sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora. Realitzem xerrades, espectacles, visites comentades, activitats i projectes culturals. Les nostres propostes van dirigides al públic general i a col·lectius específics com infants, adolescents i joves, famílies, docents i professionals, dones i gent gran. Fomenten la cultura cooperativa i els valors i pràctiques de l’economia social i solidària, l’aproximació als llenguatges artístics, l’anàlisi crítica, el debat participatiu i la reflexió col·lectiva sobre el món contemporani, la memòria històrica, la perspectiva feminista, la no-violència i les relacions justes i equitatives.