KULT, comunitat de cultura radical

Fuera de Ruta és una editorial que pretén donar veu als oblidats, als silenciats i a tots aquells textos que es queden fora dels cànons estipulats. Es tracta d’un espai en el qual es barreja literatura, història, periodisme social i activisme, concebut amb el convenciment que a través de la cultura i dels llibres es pot aconseguir un canvi per transformar la societat en una realitat més justa i humana.

Avantatges per a KULT: descomptes en la compra de llibres de l’editorial.