KULT, comunitat de cultura radical

Som una xarxa que creix, som les arrels de les comarques, de les lluites, dels projectes. Som cada vila i cada barri. Ens espera el futur de cada dia, ens esperen debats, idees, transformacions. Ens esperen petites revoltes i grans revolucions. Teixim entre totes i tots els nostres espais, el nostre present. Teixim alternatives, teixim el contrapoder.