KULT, comunitat de cultura radical

L’objectiu de la mostra és alimentar el diàleg amb exemples concrets de la Guerra Civil, però també d’altres conflictes. FRONT proposa dialogar sobre conflictes del passat i del present, pròxims i llunyans i al mateix temps vol posar en valor els espais protagonistes d’aquell moment històric a través de l’audiovisual.

Avantatges per a KULT: Promocions especials per gaudir del festival.