KULT, comunitat de cultura radical

Dissenyem, coordinem i implementem projectes de cultura comunitària digital oberta i innovació comunitària i al territori amb retorn social.

Avantatges per a KULT: Col·laboració amb la xarxa KULT.