KULT, comunitat de cultura radical

Itinerari de debat: què és cultura transformadora

Dissabte, 17 juny de 10:00 a 13:00 h
L'Anònima
Comparteix:

Itinerari de debat: què és cultura transformadora

Dissabte, 17 juny
de 10:00 a 13:00 h
L'Anònima

Jornada de debat per definir que és la cultura transformadora des de l’experiència cooperativa de la Catalunya Central. Aquesta jornada s’inclou dins de l’itinerari de debat que s’impulsa des de Cultura del Bé Comú, Comunalitat de Manresa i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Inscripcions a la jornada