• Què fem

  • Temes

  • Territoris

Selecciona una o vàries categories
a l’hora de fer la recerca

"Per a tots els catalanoparlants, facin versos o novel·les, quadres o escultures, música o història, economia o urbanisme, política o política, la disjuntiva final és aquesta: o Països Catalans o «regionalisme» en el mal sentit de la paraula"
Document elaborat en el marc del Congrés de Cultura Catalana, que entre 1975 i 1977 va mobilitzar milers de persones als Països Catalans per a la normalització de la llengua catalana i la defensa dels drets de les persones i de la cultura catalana.
La poetessa reflexiona sobre les perspectives presents en la seva obra, referents culturals i polítics, sobre gènere i feminisme i sobre els perills de la institucionalització de la cultura.
El juliol de 1937 la ciutat de València va acollir, enmig d'un context de guerra, el II Congrés Internacional d'Escriptors per la Defensa de la Cultura amb la participació de més d'un centenar d'intel·lectuals antifeixistes d'arreu del món.

Ajuda’ns a fer
pensament crític

Hi ha moltes maneres
de col·laborar-hi