KULT, comunitat de cultura radical

#ConversaKULT a la Fira Literal: Els altres centres culturals: un debat geogràfic

En els darrers anys, de la mateixa manera que es qüestionen relats hegemònics consolidats pel patriarcat, l’heterosexualitat obligatòria o la cultura del treball, també s’ha fet un intent de posar el focus en aquesta jerarquia aparentment geogràfica que marca allò que és central normalment associat als espais urbans i allò que està en els marges o perifèries associats als espais rurals.

Converses KULT: Comunitat | Cultura | Revolució

Aquest 2022 escampem el debat arreu dels Països Catalans: necessitem milers d’idees brotant, creixent i sembrant dubtes. Us presentem un nou cicle de converses per a una cultura popular, feminista i compromesa amb la llengua i el país.